ROMANYCOM

Estudos Románicos e Comparados (ROMANYCOM)

 


Estudos Románicos e Comparados (ROMANYCOM)
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es